kırmızı boyunlu dalgıç

kırmızı boyunlu dalgıç Lat. Podiceps griceigena

(zooloji)


kırmızı boyunlu dalgıç için benzer kelimeler


kırmızı boyunlu dalgıç, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'ç', şeklindedir.
kırmızı boyunlu dalgıç kelimesinin tersten yazılışı çıglad ulnuyob ızımrık diziliminde gösterilir.