kara boyunlu batağan

kara boyunlu batağan İng. black necked grebe

Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımının, lopludalgıçgiller (Podicipedidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, boynu ve sırtı kara, çok yaygın olarak bulunan ve sazlı göllerde yaşayan bir tür. Kara boyunlu dalgıç.


kara boyunlu batağan için benzer kelimeler


kara boyunlu batağan, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'b', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'a', 'n', şeklindedir.
kara boyunlu batağan kelimesinin tersten yazılışı nağatab ulnuyob arak diziliminde gösterilir.