tepeli batağan

tepeli batağan

bk. bahri


tepeli batağan için benzer kelimeler


tepeli batağan, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'p', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'a', 'n', şeklindedir.
tepeli batağan kelimesinin tersten yazılışı nağatab ilepet diziliminde gösterilir.