kırmızı burun hastalığı

kırmızı burun hastalığı İng. rednose

Sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi.


kırmızı burun hastalığı için benzer kelimeler


kırmızı burun hastalığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kırmızı burun hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah nurub ızımrık diziliminde gösterilir.