kırmızı karaciğerleşme

kırmızı karaciğerleşme İng. red hepatization

Fibrinli akciğer yangılarının erken döneminde kılcal damar hiperemisi nedeniyle akciğerin kıvam ve görünüm olarak karaciğer benzeri bir kitleye dönüşmesi.


kırmızı karaciğerleşme için benzer kelimeler


kırmızı karaciğerleşme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
kırmızı karaciğerleşme kelimesinin tersten yazılışı emşelreğicarak ızımrık diziliminde gösterilir.