kırmızı-sırtlı örümcek kuşu

kırmızı-sırtlı örümcek kuşu Fr. pie grièche écorcheuse

(zooloji)


kırmızı-sırtlı örümcek kuşu İng. red-backed shrike

(Lanius collurio) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının örümcek-kuşugiller (Laniidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 18 cm. Sırtı pas kırmızısı, karnı akdır. Avrupa, Batı ve Ön Asyada orman ve bahçelerde yaşar.


kırmızı-sırtlı örümcek kuşu için benzer kelimeler


kırmızı-sırtlı örümcek kuşu, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', '-', 's', 'ı', 'r', 't', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'r', 'ü', 'm', 'c', 'e', 'k', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kırmızı-sırtlı örümcek kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk kecmürö ıltrıs-ızımrık diziliminde gösterilir.