kara-alınlı örümcek kuşu

kara-alınlı örümcek kuşu İng. lesser grey shrike

(Lanius minor) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının örümcek-kuşugiller (Laniidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 23 cm. Sırtı külrengi, karnı ak, kanatları karadır. Avrupa, Ön ve Batı Asyada bahçe ve ormanlarda yaşar.


kara-alınlı örümcek kuşu için benzer kelimeler


kara-alınlı örümcek kuşu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', '-', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'r', 'ü', 'm', 'c', 'e', 'k', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kara-alınlı örümcek kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk kecmürö ılnıla-arak diziliminde gösterilir.