kırnak saçı

kırnak saçı

Arap saçı, koyun tüyü gibi çok kıvırcık saç.


kırnak saçı için benzer kelimeler


kırnak saçı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'n', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
kırnak saçı kelimesinin tersten yazılışı ıças kanrık diziliminde gösterilir.