kuyrukluyıldız saçı

kuyrukluyıldız saçı İng. Coma

Kuyruklu yıldız çekirdeğini saran ışıklı gazyuvarı.


kuyrukluyıldız saçı için benzer kelimeler


kuyrukluyıldız saçı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'l', 'u', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', ' ', 's', 'a', 'ç', 'ı', şeklindedir.
kuyrukluyıldız saçı kelimesinin tersten yazılışı ıças zıdlıyulkuryuk diziliminde gösterilir.