kısa uzun adım

kısa uzun adım Fr. Iambe

(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Kısa bir heceden sonra gelen bir uzundan ibaret tartı adımı.


kısa uzun adım için benzer kelimeler


kısa uzun adım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
kısa uzun adım kelimesinin tersten yazılışı mıda nuzu asık diziliminde gösterilir.