çiftuzun- kısa adım

çiftuzun- kısa adım Fr. Antibachée ou Plimbacchius

(Yunan Latin Tartıbilim Terimi) İki uzundan sonra gelen kısa bir hece şeklindeki tartı adımı.


çiftuzun- kısa adım için benzer kelimeler


çiftuzun- kısa adım, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'u', 'z', 'u', 'n', '-', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
çiftuzun- kısa adım kelimesinin tersten yazılışı mıda asık -nuzutfiç diziliminde gösterilir.