çiftuzun- çiftkısa adım

çiftuzun- çiftkısa adım Fr. Ionique par le majeur, Persique

(Yunan Latin Tartıbilim Terimi) İki uzundan sonra gelen iki kısa hece şeklindeki tartı adımı.


çiftuzun- çiftkısa adım için benzer kelimeler


çiftuzun- çiftkısa adım, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'u', 'z', 'u', 'n', '-', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
çiftuzun- çiftkısa adım kelimesinin tersten yazılışı mıda asıktfiç -nuzutfiç diziliminde gösterilir.