kısaarası çiftuzun adım

kısaarası çiftuzun adım Fr. Antispastus, Spondaïque

(Yunan Latin tartıbilim Terimi) İki kısa arasında iki uzun heceden ibaret tartı adımı.


kısaarası çiftuzun adım için benzer kelimeler


kısaarası çiftuzun adım, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
kısaarası çiftuzun adım kelimesinin tersten yazılışı mıda nuzutfiç ısaraasık diziliminde gösterilir.