kısaltmalı kelime

kısaltmalı kelime

a. db. Kısma ad: NATO (North Atlantic Treaty Organization), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu).


kısaltmalı kelime için benzer kelimeler


kısaltmalı kelime, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'e', 'l', 'i', 'm', 'e', şeklindedir.
kısaltmalı kelime kelimesinin tersten yazılışı emilek ılamtlasık diziliminde gösterilir.