kısaltmalı sözcük

kısaltmalı sözcük

Birden fazla sözcüğün baş harfleriyle kurulmuş sözcük: Nato (North Atlantic Treaty Organization : Kuzey Atlantik Paktı Örgütü) , Cento (Central Treatry Organization : Merkezî Antlaşma Örgütü) , Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization". Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) vb.


kısaltmalı sözcük için benzer kelimeler


kısaltmalı sözcük, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ö', 'z', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
kısaltmalı sözcük kelimesinin tersten yazılışı küczös ılamtlasık diziliminde gösterilir.