kişe

kişe

Ölü çıkan eve komşuların gönderdiği yemek.


kişe

Tavuk kovalama ünlemi.


kişe

< Fr. guichet: gişe


kişe, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'ş', 'e', şeklindedir.
kişe kelimesinin tersten yazılışı eşik diziliminde gösterilir.