kişisel adres defteri

kişisel adres defteri İng. personal address book

kişisel adres defteri için benzer kelimeler


kişisel adres defteri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'ş', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'd', 'r', 'e', 's', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kişisel adres defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed serda lesişik diziliminde gösterilir.