kısıtlı tecim uygulaması

kısıtlı tecim uygulaması İng. restrictive business practices

Bulgunun işletilmesi için verilen özel izinde, tecimle ilgili kimi sınırlamaların yapılması.


kısıtlı tecim uygulaması için benzer kelimeler


kısıtlı tecim uygulaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kısıtlı tecim uygulaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalugyu micet ıltısık diziliminde gösterilir.