kısıtlı aracı

kısıtlı aracı İng. broker

Kendi adına alım ve satımda bulunamayan ancak alıcı ile temsilci arasındaki pay ve borç belgitleri alım ve satımına aracı olan kişi.


kısıtlı aracı için benzer kelimeler


kısıtlı aracı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
kısıtlı aracı kelimesinin tersten yazılışı ıcara ıltısık diziliminde gösterilir.