kişiye ilişkin giderler

kişiye ilişkin giderler İng. employee's salaries, clerk's salaries

Genel yönetimin değişen nicelik değerleriyle ilgili işlerde çalışan teknik işler ve yönetimle görevli kişilerin tümüne, hizmetlerine karşılık doğrudan doğruya ya da hizmetleriyle ilgili olmak üzere yapılan ödemeler.


kişiye ilişkin giderler için benzer kelimeler


kişiye ilişkin giderler, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'ş', 'i', 'y', 'e', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kişiye ilişkin giderler kelimesinin tersten yazılışı relredig nikşili eyişik diziliminde gösterilir.