kısmet ise gelir Hint´ten Yemen´den, kısmet değilse ne gelir elden?

kısmet ise gelir Hint´ten Yemen´den, kısmet değilse ne gelir elden?

“Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse o mutlaka size gelir, kısmet etmemişse yapacak bir şey yoktur” anlamında kullanılan bir söz.


kısmet ise gelir Hint´ten Yemen´den, kısmet değilse ne gelir elden? için benzer kelimeler


kısmet ise gelir Hint´ten Yemen´den, kısmet değilse ne gelir elden?, 67 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ? harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'm', 'e', 't', ' ', 'i', 's', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'H', 'i', 'n', 't', '´', 't', 'e', 'n', ' ', 'Y', 'e', 'm', 'e', 'n', '´', 'd', 'e', 'n', ',', ' ', 'k', 'ı', 's', 'm', 'e', 't', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 's', 'e', ' ', 'n', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', '?', şeklindedir.
kısmet ise gelir Hint´ten Yemen´den, kısmet değilse ne gelir elden? kelimesinin tersten yazılışı ?nedle rileg en esliğed temsık ,ned´nemeY net´tniH rileg esi temsık diziliminde gösterilir.