elden ayaktan gitmek, (elden ayaktan vurmak)

elden ayaktan gitmek, (elden ayaktan vurmak)

Fenalaşmak, eli ayağı kesilmek, eli ayağı tutmaz olmak.


elden ayaktan gitmek, (elden ayaktan vurmak) için benzer kelimeler


elden ayaktan gitmek, (elden ayaktan vurmak), 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
elden ayaktan gitmek, (elden ayaktan vurmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamruv natkaya nedle( ,kemtig natkaya nedle diziliminde gösterilir.