elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)

elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)

yaşlılık sebebiyle veya sağlığı büsbütün bozularak çalışamaz duruma gelmek: “Ve gün battığı zaman artık Gülbahar'ın hâli kalmamış, elden ayaktan kesilmişti.” -Y. Kemal.


elden ayaktan düşmek (veya kesilmek) için benzer kelimeler


elden ayaktan düşmek (veya kesilmek), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
elden ayaktan düşmek (veya kesilmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemlisek ayev( kemşüd natkaya nedle diziliminde gösterilir.