elden gitmek

elden gitmek

bir şeyi yitirmek, o şeyden yoksun kalmak: “Kahramanlıktı yurdun meyve veren tek dalı / O da elden giderse nereye başvurmalı?” -F. N. Çamlıbel.


elden gitmek

Kendini kaybetmek, mahvolmak.


elden gitmek için benzer kelimeler


elden gitmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
elden gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig nedle diziliminde gösterilir.