post elden gitmek

post elden gitmek

1) öldürülmek; 2) bulunduğu yüksek makamdan ayrılmak zorunda kalmak.


post elden gitmek için benzer kelimeler


post elden gitmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 's', 't', ' ', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
post elden gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig nedle tsop diziliminde gösterilir.