kıtaların kayması teorisi

kıtaların kayması teorisi İng. continental drift theory

Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori.


kıtaların kayması teorisi için benzer kelimeler


kıtaların kayması teorisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 't', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', 's', 'ı', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kıtaların kayması teorisi kelimesinin tersten yazılışı isiroet ısamyak nıralatık diziliminde gösterilir.