kıyasıya güreş

kıyasıya güreş Osm. gaddarca güreş

Karşıdakinin canını yakarcasına yapılan sert güreş.


kıyasıya güreş için benzer kelimeler


kıyasıya güreş, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'a', 's', 'ı', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'e', 'ş', şeklindedir.
kıyasıya güreş kelimesinin tersten yazılışı şerüg ayısayık diziliminde gösterilir.