kiyazma optikum

kiyazma optikum İng. chiasma opticum

anat. Görme çaprazı.


kiyazma optikum için benzer kelimeler


kiyazma optikum, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', ' ', 'o', 'p', 't', 'i', 'k', 'u', 'm', şeklindedir.
kiyazma optikum kelimesinin tersten yazılışı mukitpo amzayik diziliminde gösterilir.