kıyı boyu çizgisi

kıyı boyu çizgisi Osm. sâhil hattı

(coğrafya)


kıyı boyu çizgisi için benzer kelimeler


kıyı boyu çizgisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kıyı boyu çizgisi kelimesinin tersten yazılışı isigziç uyob ıyık diziliminde gösterilir.