kıyıcılık tiyatrosu

kıyıcılık tiyatrosu İng. theatre of cruelty

Antonin Artaud'nun 1938'de öne sürdüğü, oyunculuğu bilincin yok edildiği trans durumuna kadar götüren, dolayısıyla oyuncuyu yok eden ve seyredeni şoka uğratacak sahneleri kapsayan aşın bireyci tiyatro anlayışı.


kıyıcılık tiyatrosu Alm. Theater der Grausamkeit

Arthur Antoine'ın (1896-1948) ileri sürmüş olduğu bir tiyatro türü. "Le Théâtre et son double" adlı yazısında tümcül tiyatro ister. Bu sırada da us'dan vazgeçer.


kıyıcılık tiyatrosu için benzer kelimeler


kıyıcılık tiyatrosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
kıyıcılık tiyatrosu kelimesinin tersten yazılışı usortayit kılıcıyık diziliminde gösterilir.