kızıl gagalı dağ kargası

kızıl gagalı dağ kargası İng. chough

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının kargagiller (Corvidae) familyasından, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın kayalık yerlerinde yaşayan, Türkiye'nin kuzey ve batı taranan hariç diğer bölgelerde her mevsim görülen, 40 cm kadar uzunlukta, tüyleri kara, gagası ve ayakları kırmızı, yerli bir tür.


kızıl gagalı dağ kargası için benzer kelimeler


kızıl gagalı dağ kargası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'g', 'a', 'g', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'ğ', ' ', 'k', 'a', 'r', 'g', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kızıl gagalı dağ kargası kelimesinin tersten yazılışı ısagrak ğad ılagag lızık diziliminde gösterilir.