kızıl sertlik

kızıl sertlik İng. red hardness

Yüksek sıcaklıktaki sertlik.


kızıl sertlik için benzer kelimeler


kızıl sertlik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kızıl sertlik kelimesinin tersten yazılışı kiltres lızık diziliminde gösterilir.