Brinell sertlik ölçeği

Brinell sertlik ölçeği İng. Brinell hardness scale

Brinell sertlik deneyiyle, sertliği ölçülen yüzeyde, katıyuvarın, bıraktığı çukurizin çapına dayanan sertlik ölçeği.


Brinell sertlik ölçeği için benzer kelimeler


Brinell sertlik ölçeği, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'r', 'i', 'n', 'e', 'l', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Brinell sertlik ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö kiltres llenirB diziliminde gösterilir.