Brinell sertlikölçeri

Brinell sertlikölçeri İng. Brinell hardness testing machine,[Brinell hardness tester]

1900 yıllarında İsveçli Brinell'in geliştirdiği, bir sert çelik katıyuvarının, duruk yük olarak yüzeye uygulanması kuralına dayanan sertlikölçer.


Brinell sertlikölçeri için benzer kelimeler


Brinell sertlikölçeri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'r', 'i', 'n', 'e', 'l', 'l', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Brinell sertlikölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlökiltres llenirB diziliminde gösterilir.