klasper

klasper İng. clasper

1. Bazı keski solungaçlı balıkların (Elasmobranchii) erkeklerinde karın yüzgecinin sopa biçimindeki uzantısı, miksoptergiyum. 2. İki eşeyin birbirini tutabilmesine imkân verecek biçimde değişmiş herhangi bir organ.


klâsper İng. clasper

1. Bazı keski solungaçlı balıkların (Elasmobranchia) erkeklerinde karın yüzgecinin sopa şeklindeki uzantısı. 2. İki eşeyin birbirini tutabilmesine imkân verecek şekilde değişmiş herhangi bir organ.


klasper, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'a', 's', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
klasper kelimesinin tersten yazılışı repsalk diziliminde gösterilir.