klaviger

klaviger Fr. claviger

(zooloji)


klaviger İng. claviger

(Claviger): Böcekler (İnsecta) sınıfının kınkanatlılar (Coleoptera) takımından bir eklembacaklı cinsi. Küçük boyludur. Elitraları kısa olur ve sarımsı kırmızımsı renktedir. Karınca yuvalarında görülür.


klâviger İng. claviger

Böcekler (Insecta) sınıfının, kın kanatlılar (Coleoptera) takımından, küçük boylu, karınca yuvalarında görülen bir eklem bacaklı cinsi.


klaviger, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'a', 'v', 'i', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
klaviger kelimesinin tersten yazılışı regivalk diziliminde gösterilir.