KLO ile başlayan kelimeler

KLO ile başlayan veya başında KLO olan kelimeler 143 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre KLO ile başlayan kelimeler

25 harfli

klonal seleksiyon teorisi, klorlanmış hidrokarbonlar

23 harfli

klofedianol hidroklorür, klorürlü kaplama yunağı

22 harfli

klobutinol hidroklorür

21 harfli

klonidin benzeri etki, klormetiazol edisilat

20 harfli

kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, klorozindamin klorür

19 harfli

klorfenol kırmızısı, klorofil özümlemesi

18 harfli

klonik konvulsiyon, klormadinon asetat, kloro etanoik asit, kloroplatinik asit, kloropren reçinesi, klorosülfonik asit, klorosülfürik asit, klorür tuzu yunağı, Klossiella türleri

17 harfli

kloroplâst DNA sı

16 harfli

kloaka çıkıntısı, kloaka konjenita, klonlama vektörü, klor hidrik asit, klorit hücreleri, klorofenilalanin

15 harfli

klomifen sitrat, klonal çoğaltma, klorasetik asit, klorbenzaldehit, klordiazepoksid, klorlu hidrojen, klorokin fosfat, klorsuzlaştırma, klorürlendirmek, klorürleştirmek, klornitrobenzen

14 harfli

klor heptoksit, kloraurik asit, kloretilen, VC, klorfenoksamin, klorid hücresi, klorürlendirme, klorürleştirme

13 harfli

kloaka yarası, klonal anerji, klonorşiyozis, kloramfenikol, kloramfetamin, klorfeniramin, klorlanmış su, kloroakrolein, kloroplatinat, klorprotiksen

12 harfli

klonal silme, kloprostenol, klor dioksit, kloralhidrat, klorheksidin, klorkinaldol, klorokreozol, klorokrüorin, klorpromazin, klorpropamit, klorzoksazon, klostridiyal, klostrofobik

11 harfli

kloaka zarı, klomipramin, klor hidrat, klorambusil, klorbutanol, klordioksit, klorik asit, klorofiller, kloroforlar, kloropikrin, kloröz asit, klortalidon, klostrofobi, klotrimazol

10 harfli

klonezapam, kloramin T, kloramin-T, kloraseton, klorbenzen, klorenkima, klorimetre, klorlanmak, klorokoküs, klorometan, klorometri, kloroplast, klorüretik

9 harfli

klodronat, klonlamak, klor gazı, kloratlar, kloridler, klorlamak, klorlanma, klorlu su, kloroetan, kloroform, kloropren, klorölçer, klorölçüm, klortimol

8 harfli

klomifen, klonidin, klonlama, klonotip, kloraloz, kloramin, kloranil, klorlama, klorofil, klorozom, klorürez, klozapin

7 harfli

kloremi, klorüri, klorneb

6 harfli

kloaka, klonik, klonus, kloral, klorat, klorik, klorit, klorlu, kloro-, klorom, kloroz, klorür, klozet, klozma

5 harfli

kloak

4 harfli

klon, klor, kloş

Kelime Ara