kol akarsu

kol akarsu İng. tributary

Anaırmağa karışan akarsu, bk. ikincil kollar.


kol akarsu için benzer kelimeler


kol akarsu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'l', ' ', 'a', 'k', 'a', 'r', 's', 'u', şeklindedir.
kol akarsu kelimesinin tersten yazılışı usraka lok diziliminde gösterilir.