kol-bacak varsaması

kol-bacak varsaması İng. phantom extremity, limb extremity

Kol ya da bacakları kesilenlerin, bu örgenlerin kendilerinde var olduğu yolundaki sanısı.


kol-bacak varsaması için benzer kelimeler


kol-bacak varsaması, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'l', '-', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kol-bacak varsaması kelimesinin tersten yazılışı ısamasrav kacab-lok diziliminde gösterilir.