ayaz paşa kol geziyor

ayaz paşa kol geziyor

şaka “dışarıda çok soğuk var” anlamında kullanılan bir söz.


ayaz paşa kol geziyor için benzer kelimeler


ayaz paşa kol geziyor, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'z', ' ', 'p', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'k', 'o', 'l', ' ', 'g', 'e', 'z', 'i', 'y', 'o', 'r', şeklindedir.
ayaz paşa kol geziyor kelimesinin tersten yazılışı royizeg lok aşap zaya diziliminde gösterilir.