ayaz vurmah

ayaz vurmah

Yaz gecesi üstü örtülmiyen çocuk, ayazda kalarak bir çeşit hastalığa tutulmak.


ayaz vurmah için benzer kelimeler


ayaz vurmah, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'z', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
ayaz vurmah kelimesinin tersten yazılışı hamruv zaya diziliminde gösterilir.