kollum mallei

kollum mallei İng. collum mallei

anat. Çekiç boynu.


kollum mallei için benzer kelimeler


kollum mallei, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'l', 'l', 'u', 'm', ' ', 'm', 'a', 'l', 'l', 'e', 'i', şeklindedir.
kollum mallei kelimesinin tersten yazılışı iellam mullok diziliminde gösterilir.