komando

komando Fr. commando

a. (koma'ndo) ask. 1. Özel yetiştirilmiş askerlerden oluşan birlik. 2. Bu birlikte görevli asker. 3. mec. Vurucu kuvvet.

< Fr. commando) komando


komando için benzer kelimeler


komando, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'm', 'a', 'n', 'd', 'o', şeklindedir.
komando kelimesinin tersten yazılışı odnamok diziliminde gösterilir.