kömür kazmacısı

kömür kazmacısı İng. coal getter

kömür kazmacısı için benzer kelimeler


kömür kazmacısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 'k', 'a', 'z', 'm', 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kömür kazmacısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcamzak rümök diziliminde gösterilir.