ağırşaklı kömür kesici

ağırşaklı kömür kesici İng. disc coal-cutting machine

ağırşaklı kömür kesici için benzer kelimeler


ağırşaklı kömür kesici, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
ağırşaklı kömür kesici kelimesinin tersten yazılışı icisek rümök ılkaşrığa diziliminde gösterilir.