ağırşaklı süzgeç

ağırşaklı süzgeç İng. disc filter

ağırşaklı süzgeç için benzer kelimeler


ağırşaklı süzgeç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'ç', şeklindedir.
ağırşaklı süzgeç kelimesinin tersten yazılışı çegzüs ılkaşrığa diziliminde gösterilir.