ağırşaklı kırıcı

ağırşaklı kırıcı İng. disc crusher

ağırşaklı kırıcı için benzer kelimeler


ağırşaklı kırıcı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ş', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
ağırşaklı kırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırık ılkaşrığa diziliminde gösterilir.