çeneli kırıcı

çeneli kırıcı İng. jack crusher, jaw crusher

çeneli kırıcı için benzer kelimeler


çeneli kırıcı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'n', 'e', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
çeneli kırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırık ileneç diziliminde gösterilir.