döner kırıcı

döner kırıcı İng. gyratory crusher

döner kırıcı için benzer kelimeler


döner kırıcı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
döner kırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırık renöd diziliminde gösterilir.