birleşik süzgeç

birleşik süzgeç İng. compound filter

Birden fazla malzemeden oluşan süzgeç.


birleşik süzgeç için benzer kelimeler


birleşik süzgeç, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 's', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'ç', şeklindedir.
birleşik süzgeç kelimesinin tersten yazılışı çegzüs kişelrib diziliminde gösterilir.